Sumergir – to immerse, submerge

Spanish Verb Conjugations

Presente Subjunctive
yo sumerjo   nosotros sumergimos   yo sumerja   nosotros sumerjamos
sumerges   vosotros sumergís sumerjas   vosotros sumerjáis
él  sumerge   ellos  sumergen él  sumerja   ellos  sumerjan
       
Pretérito Imperfect
yo sumergí   nosotros sumergimos yo sumergía   nosotros sumergíamos
sumergiste   vosotros sumergisteis sumergías   vosotros sumergíais
él  sumergió   ellos  sumergieron él  sumergía   ellos  sumergían
     
Future Conditional
yo sumergiré   nosotros sumergiremos yo sumergiría   nosotros sumergiríamos
sumergirás   vosotros sumergiréis sumergirías   vosotros sumergiríais
él  sumergirá   ellos  sumergirán él  sumergiría   ellos  sumergirían
                     
Imperfect subjunctive   Imperative
Conjugations with -ra   (tú)   sumerge
yo sumergiera   (tú negativo) no sumergas
sumergieras   (Ud.)   sumerja
él sumergiera   (nosotros)   sumerjamos
nosotros sumergiéramos   (vosotros)   sumergid
vosotros sumergierais   (vosotros neg.) no sumerjáis
ellos  sumergieran   (Uds.)   sumerjan
                     
Conjugations with -se      
yo sumergiese   Gerund sumergiendo
sumergieses      
él sumergiese   Past participle sumergido
nosotros sumergiésemos            
vosotros sumergieseis            
ellos  sumergiesen            

  Sumergir is a spelling change-ir verb.