Rasgar – to tear

Spanish Verb Conjugations

Present tense Subjunctive
yo rasgo   nosotros rasgamos   yo rasgue   nosotros rasguemos
rasgas   vosotros rasgáis rasgues   vosotros rasguéis
él  rasga   ellos  rasgan él  rasgue   ellos  rasguen
       
Pretérito Imperfect
yo rasgué   nosotros rasgamos yo rasgaba   nosotros rasgábamos
rasgaste   vosotros rasgasteis rasgabas   vosotros rasgabais
él  rasgó   ellos  rasgaron él  rasgaba   ellos  rasgaban
     
Future Conditional
yo rasgaré   nosotros rasgaremos yo rasgaría   nosotros rasgaríamos
rasgarás   vosotros rasgaréis rasgarías   vosotros rasgaríais
él  rasgará   ellos  rasgarán él  rasgaría   ellos  rasgarían
                     
Imperfect subjunctive   Imperative
Conjugations with -ra   (tú)   rasga
yo rasgara   (tú negativo) no rasgues
rasgaras   (Ud.)   rasgue
él rasgara   (nosotros)   rasguemos
nosotros rasgáramos   (vosotros)   rasgad
vosotros rasgarais   (vosotros neg.) no rasguéis
ellos  rasgaran   (Uds.)   rasguen
                     
Conjugations with -se      
yo rasgase   Gerund rasgando
rasgases      
él rasgase   Past participle rasgado
nosotros rasgásemos            
vosotros rasgaseis            
ellos  rasgasen            

  Rasgar is a spelling change verb.