Narrar – to narrate

Spanish Verb Conjugations

Present tense Subjunctive
yo narro   nosotros narramos   yo narre   nosotros narremos
narras   vosotros narráis narres   vosotros narréis
él  narra   ellos  narran él  narre   ellos  narren
       
Pretérito Imperfect
yo narré   nosotros narramos yo narraba   nosotros narrábamos
narraste   vosotros narrasteis narrabas   vosotros narrabais
él  narró   ellos  narraron él  narraba   ellos  narraban
     
Future Conditional
yo narraré   nosotros narraremos yo narraría   nosotros narraríamos
narrarás   vosotros narraréis narrarías   vosotros narraríais
él  narrará   ellos  narrarán él  narraría   ellos  narrarían
                     
Imperfect subjunctive   Imperative
Conjugations with -ra   (tú)   narra
yo narrara   (tú negativo) no narres
narraras   (Ud.)   narre
él narrara   (nosotros)   narremos
nosotros narráramos   (vosotros)   narrad
vosotros narrarais   (vosotros neg.) no narréis
ellos  narraran   (Uds.)   narren
                     
Conjugations with -se      
yo narrase   Gerund narrando
narrases      
él narrase   Past participle narrado
nosotros narrásemos            
vosotros narraseis            
ellos  narrasen            

  Narrar is a regular -ar verb.