Evocar – to evoke, invoke

Spanish Verb Conjugations

Present tense Subjunctive
yo evoco   nosotros evocamos   yo evoque   nosotros evoquemos
evocas   vosotros evocáis evoques   vosotros evoquéis
él  evoca   ellos  evocan él  evoque   ellos  evoquen
       
Pretérito Imperfect
yo evoqué   nosotros evocamos yo evocaba   nosotros evocábamos
evocaste   vosotros evocasteis evocabas   vosotros evocabais
él  evocó   ellos  evocaron él  evocaba   ellos  evocaban
     
Future Conditional
yo evocaré   nosotros evocaremos yo evocaría   nosotros evocaríamos
evocarás   vosotros evocaréis evocarías   vosotros evocaríais
él  evocará   ellos  evocarán él  evocaría   ellos  evocarían
                     
Imperfect subjunctive   Imperative
Conjugations with -ra   (tú)   evoca
yo evocara   (tú negativo) no evoques
evocaras   (Ud.)   evoque
él evocara   (nosotros)   evoquemos
nosotros evocáramos   (vosotros)   evocad
vosotros evocarais   (vosotros neg.) no evoquéis
ellos  evocaran   (Uds.)   evoquen
                     
Conjugations with -se      
yo evocase   Gerund evocando
evocases      
él evocase   Past participle evocado
nosotros evocásemos            
vosotros evocaseis            
ellos  evocasen            

  Evocar is a spelling change verb.