Adorar – to adore

Spanish Verb Conjugations

Present tense Subjunctive
yo adoro   nosotros adoramos   yo adore   nosotros adoremos
adoras   vosotros adoráis adores   vosotros adoréis
él  adora   ellos  adoran él  adore   ellos  adoren
       
Pretérito Imperfect
yo adoré   nosotros adoramos yo adoraba   nosotros adorábamos
adoraste   vosotros adorasteis adorabas   vosotros adorabais
él  adoró   ellos  adoraron él  adoraba   ellos  adoraban
     
Future Conditional
yo adoraré   nosotros adoraremos yo adoraría   nosotros adoraríamos
adorarás   vosotros adoraréis adorarías   vosotros adoraríais
él  adorará   ellos  adorarán él  adoraría   ellos  adorarían
                     
Imperfect subjunctive   Imperative
Conjugations with -ra   (tú)   adora
yo adorara   (tú negativo) no adores
adoraras   (Ud.)   adore
él adorara   (nosotros)   adoremos
nosotros adoráramos   (vosotros)   adorad
vosotros adorarais   (vosotros neg.) no adoréis
ellos  adoraran   (Uds.)   adoren
                     
Conjugations with -se      
yo adorase   Gerund adorando
adorases      
él adorase   Past participle adorado
nosotros adorásemos            
vosotros adoraseis            
ellos  adorasen            

  Adorar is a regular -ar verb.